TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO MONTÁŽ SCHODU.

Doporučujeme Vám obklady schodů provést odbornou firmou, která zná systém práce s umělým kamenem (vyplývá z normy DIN 18333- Práce s umělým kamenem) a při své práci používá níže uvedené zásady pro montáž teracových schodů a parapetních desek.
Každý betonový výrobek se změnou tepla dilatuje. Proto je nutné pro jeho správné uložení a správnou funkci splnit tyto zásady:

1. Schod i parapetní deska nesmí být pevně upevněna (musí mít možnost délkové teplotní dilatace).

2. Schod i parapetní deska musí být položen s příčným spádem min. 1% dopředu pro zajištění ztečení vody.

3. Mezi schodnicí nebo parapetní deskou a pevným bodem (zábradlí, stěna, uzavřené schodišťové rameno) musí zůstat mezera – uvnitř budovy cca 2mm, vně budovy cca 5mm – obr.2.

4. Schod i parapetní deska se pokládá v oblasti nášlapu na proužky malty dle obr. č. 1, 3. Malta pro venkovní schodiště musí být mrazuvzdorná. Podstupnice úhlového schodu se nepodmazává a zůstává mezi schodem a podstupnicí vzduchová mezera.

5. Podklad musí být očištěn od mastnot a hrubých nečistot, nesmí se drolit a nesmí být namrzlý. Obklady schodů lze provádět při venkovní teplotě nad 5°C.

6. Pro spárování se používá cementová malta nebo spárovací hmota. U venkovního schodiště musí být spárovací hmota mrazuvzdorná.

7. Schody pro venkovní schodiště musí být upraveny některým způsobem protiskluzové úpravy.

Příklady montáže parapetních desek a schodišťových obkladů:

obr.1
Uložení schodišťového obkladu do délky 1m. 

obr.2 
Uložení schodišťového obkladu délky nad 1m. 

obr.3 
Dilatace schodišťového prvku u stěny.

Konečná povrchová úprava před řádným používáním.

Teracové schody a parapetní desky je nutné po zabudování před zahájením používání (nejčastěji po celkovém úklidu stavby, před zahájením používání schodiště k běžnému účelu) naimpregnovat. Tato impregnace uzavře povrch teracového výrobku, sníží jeho nasákavost a možnost zanášení špíny do povrchových pórů – sníží se náklady na pravidelný úklid a také dojde ke zvýraznění kresby kameniva.
Před impregnací se povrch schodů i parapetní desky musí řádně vyčistit. Hrubé nečistoty se odstraní mechanicky – pozor na poškození povrchu výrobku poškrábáním tvrdými materiály. Případný vápenný výkvět nebo znečistění cementem nebo maltou se vyčistí odstraňovačem cementových kalů a výkvětů. Ihned po použití chemických prostředků se povrch musí řádně umýt čistou vodou. Po vyschnutí povrchu se provede dle návodu dodavatele impregnačního prostředku impregnace povrchu nebo fluatace povrchu výrobku. Tím se zamezí vnikání vlhkosti a nečistot do povrchové vrstvy.