TECHNOLOGICKÝ POSTUP

UPOZORNĚNÍ: V současné době lité teraco NEPROVÁDÍME !

Pokládka litého teracca

1. Míchání teracové směsi.

Teracová směs se skládá dle receptur z různých mramorových, serpentinových nebo traventinových drtí plnidla, pojidla a chemických přísad. Tyto mícháme nejprve za sucha a poté prostřikujeme vodou potřebné množství vody se nedá přesně určit, neboť je závislé na ročním období, vlhkosti, nasákavosti drtí atd.

2. Pokládání teracové směsi.

Teracová směs se pokládá na připravený podkladový beton v určených dilatačních celcích max . 3 x 3 m, které jsou dostatečně odděleny od všech styčných vertikálních konstrukcí např. Miralonem. Dále dle „Podmínky pro pokládku teracové směsi“.

3. Broušení teracové směsi.

Teracová vrstva se brousí za „mokra“ a je nutno počítat s použitím většího množství vody. Dle hrubosti požadovaného povrchu se brousí nejprve brusy hrubými, tj. srovnávací broušení a postupně jemnějšími.
Po prvé se brousí výrobek částečně zatvrdlý, tj. asi 8 – 15 dnů po zhotovení, podle místních podmínek. Nejvhodnější dobou pro broušení je okamžik, kdy se drť přestává vytrhávat z povrchové vrstvy.
Zatmelení vzduchových pórů srovnávací vrstvy se provádí směsí cementu a moučky použité ve směsi. Zatmelenou plochu brousíme cca po 10 dnech do konečného lesku.
Po celou dobu zrání teraca se toto musí udržovat zavlhlé (dle místních a klimatických podmínek).

4. Povrchové ošetření.

Teracová plocha se ošetřuje a následně udržuje chemickými přípravky např. Bellinzoni. Na plochu zbavenou nečistot se nanese zvolený prostředek a po jeho zapití do plochy se tato za sucha vyleští. Dále dle „Údržba teracových ploch“.
Dále dle : Podmínky pro pokládku teracové směsi – TEZZO Tábor s.r.o. ČSN 74 4505